Piano

Tekst nog in te vullen en beelden nog te ontvangen 

Peter leerde pianostemmen en -herstellen in Wales, aan de Ystrad Mynach School, een tweejarige opleiding. Vervolgens volgde hij een jaar opleiding in Florence (Italië) in restauratie. Daarnaast legde Peter een verzameling vroege, historische piano's aan, die een van de belangrijkste ter wereld is en uit ongeveer 200 instrumenten bestaat.